बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा (२०७८।०४।२९)

samachar

2078-4-32

कार्यालयको काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी गराउने उच्च आकांक्षाका साथ आ.व. ०७८।०७९ को शुरुवात सँगसँगै यहि श्रावण २९ गते शुक्रबार दिउसो १.३० बजे यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहन सागर बश्यालज्यूको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा बैठक (Staff Meeting) बसी कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा मासिक कार्य समिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरिएको छ ।

  • कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीहरुले यस महिनामा सम्पादन भए गरेका काम तथा आफ्ना भूमिकाको प्रस्तुतिकरण गरी सामूहिक रुपमा जानकारी गराई समिक्षा गरियो ।
  • कार्यालयको काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी गराउनुका साथै कार्यरत कर्मचारीहरुको छुट्टै विशिष्ट पहिचान दिने उद्देश्यले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चचवर्षीय रणनीति योजनाको नारा र सम्बन्धित लोगो अंकित भएका ३५ वटा टिसर्ट तयार गर्न लगाई हरेक शुक्रबारको साथै कार्यालयद्बारा सञ्चालित अन्य कार्यक्रममा सबै कर्मचारीहरुले पहिरन गर्ने निर्णय गरियो साथै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा छुट्टा छुट्टै रङ्गका रेकर्ड फाईलहरु समेत छपाई प्रयोग गर्ने ।
  • महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीति योजनाले प्रक्षेपण गरेका रणनीति तथा क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्वीकृत भई आएको कार्ययोजनालाई समयमै प्रभावकारी रुपमा कार्यावन्यन गर्ने र उल्लेखित कार्ययोजनाको प्रति यहाँ कार्यरत सबै सरकारी वकील तथा जिम्मेवार र सहयोगी शाखा समेतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो साथै निर्माणाधिन भवनलाई सबै कर्मचारीहरुले आलोपालो गरी स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (उप-न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्वन्धमा .......


मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७८


समाचार

मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)


२०७८ माघ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।१०।२८)


२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)