Staff Meeting सम्बन्धमा ...

samachar

2077-4-12

सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यहरुलाई चुस्त, दुरुस्त र थप प्रतिफलयुक्त बनाउने आकांक्षाका साथ आ..२०७७।७८ को शुरुवात संगसंगै यहि श्रावण ९ गते शुक्रबार बेलुका ५ बजे माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू र वरिष्टतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेयज्यूबाट Zoom Application मार्फत Virtual सम्बोधन भएको थियो । उल्लेखित सम्बोधनका क्रममा गत वर्षमा भएका कार्यहरुको समिक्षाको साथै आ.. ०७७।०७८ का कार्यक्रम र दोश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका विविध पक्षमा प्रकाश पारिएको सन्दर्भमा यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहन सागर बश्यालज्यूले मिति २०७७।०४।११ गते विहान १०.१५ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा Staff Meeting राखि जानकारी गराउनु भएको थियो ।

उक्त Staff Meeting मा सम्बोधनका क्रममा उठेका प्रमुख विषय, निति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं प्राप्त निर्देशन, यस कार्यालयका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीहरुको भूमिका उपर छलफल भएको थियो । मूलत: प्रत्येक महिनाको पहिलो साता उच्च सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अन्तर्क्रिया गर्ने, आ.व. ०७७।०७८ लाई अभियोजन सुधारका वर्ष घोषणा गर्ने, समन्वय समन्यत्रहरुलाई थप क्रियाशिल बनाउने, पुनरावेनद र मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदनलाई सुधार गरि स्तरीय बनाउने, प्राप्त र स्रोत र साधनको यथोचित प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने, मिसिल ब्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापन, बहस पैरवी प्रतिरक्षा जस्ता कुरामा थप व्यवसायीक भएर कार्य सम्पादन गर्ने र चुस्त दुरुस्त रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने/गराउने एवं सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ को पालना गरि कार्यालयको काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा सबै कर्मचारीहरुको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको थियो । सोही बैठकमा यस कार्यालयबाट मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरुमा जारी गर्न भनि तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा बारे समेत छलफल भएको थियो ।  

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (उप-न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्वन्धमा .......


मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७८


समाचार

मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)


२०७८ माघ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।१०।२८)


२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)