समन्वय समितिको बैठक सम्वन्धमा ............

samachar

2076-3-3

आज मिति २०७६ साल असार २ गतेका दिन यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलमा समन्वय समितिका संयोजक तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका सह-न्यायाधिवक्ता श्री राम कुमार थापा ज्यूको संयोजकत्वमा समन्वय समितिका अन्य सदस्यज्यूहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्र.जि.अ. श्री शम्भु रेग्मीज्यू, संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालय रुपन्देहीका प्र.ना.उ. श्री चन्द्र कुमार थापाज्यू र सदस्य सचिव उ.स.व.का. बुटवलका शाखा अधिकृत श्री कलाधर शर्मा भण्डारीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बसी  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसुची १ र २ अन्तरगतका कसुरहरुको अनुसन्धान सम्वन्धी कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउने सम्वन्धमा,  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसुची १ र २ अन्तरगतका कसुरहरुको अभियोजन सम्वन्धी कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउने सम्वन्धमा तथा यस समितिको क्षेत्र अन्तर्गतका सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अनुगमन गर्न उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका सह-न्यायाधिवक्ता र प्रदेश नं. ५ का प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक समेतको दुई सदस्यीय सम्यूक्त अनुगमन टोली गठन गरी अन्य विविध विषयमा छलफल गर्दै समितिको बैठक आगामी ३।३ महिनामा बैठक बस्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भयो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (उप-न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्वन्धमा .......


मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७८


समाचार

मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)


२०७८ माघ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।१०।२८)


२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)