समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम

samachar

2078-9-8

१. मिति २०७८/०९/०२ गते शुक्रबारको दिन श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विराटनगर र श्री जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, उदयपुरको संयुक्त आयोजनामा जिल्ला उदयपुर, बेलका नगरपालिका-८, रामपुरमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments