सम्पर्क ठेगाना :

विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ७, देवकाेटा मार्ग

बिराटनगर,  माेरङ्ग (प्रदेश नं. १)

फोन नम्बर : ०२१५२५२५७ 

फ्याक्स :  

ईमेल : hgao.biratnagar@ag.gov.np

        : pusawaka.biratnager@yahoo.com