• "अभियोजनमा सुधार र व्यवसायिकता विकास" को नारा सहित तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) लागू भई सोही अनुरुप यस कार्यालयद्धारा कार्यान्वयन हुँदै आएको
 • यहाँलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनको वेवसाईटमा स्वागत छ ।

परिचय

परिचय

उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३, पुल्चोक स्थित अदालत मार्गमा अवस्थित छ। साविकमा यस कार्यालयको नाम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटन रहेकोमा हाल नेपालको संविधान अनुसार २०७३।६।१ गते बाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय रहेको र यस कार्यालय अन्तर्गत बागमती प्रदेश अन्तर्गतका देहाय बमोजिम ११ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु छन्:

 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुर
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललितपुर
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नुवाकोट
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रसुवा
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दोलखा
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रामेछाप
 • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिन्धुली

सरकारी वकील सम्बन्धी नियमवाली, २०७७ अनुसार यस कार्यालयहरुको नेतृत्व नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ताबाट हुने र यस कार्यालयमा ८ उपन्यायाधिवक्ता र २० जना सहायक न्यायाधिवक्ताको दरबन्दी रहेको छ। कामको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा दरबन्दीमा रहेको र काजमा खटिएका समेत सरकारी वकीलहरुबाट यस कार्यालयको कार्य सम्पादन गरिन्छ। सहायक स्तरका कर्मचारीहरू समेत गरी जम्मा ५१ जना कर्मचारीहरुको कूल दरबन्दी रहेको  यस कार्यालयले  नेपाल सरकार वादी हुने वा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्धित ऐन समेतमा तोकीए बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भई नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दछ । यसको अलावा यस कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा १५८ द्वारा प्रदत्त अधिकारको महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भए बमोजिम  अधिकार प्रयोग गरी प्रादेशीक क्षेत्र भित्रका कार्यालयहरुलाई कामकाज गर्दा आईपर्ने कानूनी समस्यामा राय माग भए बमोजिम राय समेत प्रदान गर्ने लगायत दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ ।सहन्यायाधिवक्ता/ कार्यालय प्रमुख

शंकर खत्री

प्रवक्ता

श्री अशोकराज रेग्मी

सूचना अधिकारी

श्री सुधायोगी के.सी.