• "अभियोजनमा सुधार र व्यवसायिकता विकास" को नारा सहित तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) लागू भई सोही अनुरुप यस कार्यालयद्धारा कार्यान्वयन हुँदै आएको
  • यहाँलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनको वेवसाईटमा स्वागत छ ।

परिचय


सहन्यायाधिवक्ता

कृष्णमाेहन काेइराला

उपन्यायाधिवक्ता प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

मुना पाैडेल