दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको

suchana

2020-10-22


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

वि. सं. २०७७ को दशैँ विदामा कार्यालय प्रमुखको सामान्य निर्देशनमा यसै कार्यालयका कार्यालय सहयोगी श्री प्रदीप चौधरीलाई कार्यालयको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गरी खटाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

साथै कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य समस्या/गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि निम्नबमोजिम कर्मचारीहरू तोकिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ।

 

उपन्यायाधिवक्ता श्री देवेन्द्रराज आचार्य फोन नं ९८४१५६४९४९

उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वास सुनुवार फोन नं ९८५१२०११०८

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री विजयराज घिमिरे फोन नं ९८४०६१०४७९

सूचना

मिलापत्रका लागि आवश्यक ढाँचा तथा कागजजातः


विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।


बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।


विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको


विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना


उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम


कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा