कर्मचारी विवरण

नेपाल सरकारबाट मिति २०७६।१०।२८ गते स्वीकृत भएबमोजिम विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँमा सहन्यायाधिवक्ता १, उपन्यायाधिवक्ता १४, सहायक न्यायाधिवक्ता ५, नायब सुब्बा ८, कम्प्युटर अपरेटर ३, हलुका सवारी चालक ३, कार्यालय सहयोगी ५ गरी कुल दरबन्दी ३९ रहेको छ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद
१. श्री ध्रुव कुमार चौहान सहन्यायाधिवक्ता (कार्यालय प्रमुख)
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद शाखा
१. श्री उर्मिला दाहाल उपन्यायाधिवक्ता वैदेशिक रोजगार
२. श्री दशरथ गौतम उपन्यायाधिवक्ता वैदेशिक रोजगार
३. श्री सीताराम अर्याल उपन्यायाधिवक्ता विशेष
४. श्री बिमला रेग्मी उपन्यायाधिवक्ता विशेष
५. श्री एकराज अधिकारी उपन्यायाधिवक्ता विशेष
६. श्री दीपक भण्डारी उपन्यायाधिवक्ता राजश्व
  श्री शान्ति न्यौपाने उपन्यायाधिवक्ता बाणिज्य
७. श्री मोहन खनाल उपन्यायाधिवक्ता विशेष  
८. श्री भानदेव जोशी उपन्यायाधिवक्ता वाणिज्य  
९.. श्री कर्ण बहादुर महत उपन्यायाधिवक्ता वाणिज्य
१०. श्री घनश्याम घिमिरे उपन्यायाधिवक्ता विशेष
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद शाखा
१. श्री  बिमला गौतम सहायक न्यायाधिवक्ता विशेष
२. श्री लक्ष्मीकिशोर शर्मा सहायक न्यायाधिवक्ता विशेष
३. श्री सन्जित गौतम सहायक न्यायाधिवक्ता राजश्व/प्रशासकीय
४. श्री इन्दु बस्याल भण्डारी  सहायक न्यायाधिवक्ता बाणिज्य
५. श्री प्रकाश ज्ञवाली सहायक न्यायाधिवक्ता वाणिज्य
६. श्री हिरालाल भोलन सहायक न्यायाधिवक्ता विशेष
७. श्री विकास बन्जारा सहायक न्यायाधिवक्ता बाणिज्य
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद शाखा
१. रिक्त लेखापाल लेखा
२. श्री सुनिता न्यौपाने नायव सुब्बा कम्प्युटर
३. श्री सजय शर्मा नायव सुब्बा राजश्व।विशेष
४. श्री विणा कुमारी मिश्र नायब सुब्बा बाणिज्य
५. श्री नरेन्द्रसिँह चैसिर कम्प्युटर अपरेटर जिन्सी/पुस्तकालय
६. श्री बिनोद सुवेदी नायब सुब्बा विशेष
७. श्री मिरा पोखरेल नायब सुब्बा वाणिज्य
८. रिक्त
नायब सुब्बा
 
९. रिक्त
नायब सुब्बा
 
१०. श्री गोविन्दराज जोशी  कम्प्युटर अपरेटर (करार) कम्प्युटर
११. श्री अन्जु जि.सी.  कम्प्युटर अपरेटर (करार) कम्प्युटर
राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद शाखा
१. श्री ऋतु मल्ल खरिदार (काज) सोधपुछ/दर्ता चलानी
श्रेणीविहीन
क्र. सं. कर्मचारीको नाम थर पद शाखा
१. श्री दिनेश थापा हलुका सवारी चालक सवारी
२. श्री नरेश थापा हलुका सवारी चालक सवारी
३. श्री सुबोध थापा हलुका सवारी चालक सवारी
४. श्री प्रदीप चौधरी कार्यालय सहयोगी वाणिज्य
५‍. श्री मेनुका पुडासैनी कार्यालय सहयोगी वैदेशिक रोजगार
६. श्री कमल खत्री कार्यालय सहयोगी विशेष/प्रशासकीय
७. श्री निर्मला खड्का कार्यालय सहयोगी प्रशासन
८. श्री कविता थोकर कार्यालय सहयोगी प्रशासन