उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम

suchana

2020-09-21


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

यस कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्सामा सरुवा भएकोले २०७७।६।२ गते शुक्रबार दिनको ३ बजे कार्यालयमा उहाँको विदाइ कार्यक्रम रहेकाले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा उपस्थित भइदिनुहुन अनुरोध छ।

प्रशासन शाखा

सूचना

मिलापत्रका लागि आवश्यक ढाँचा तथा कागजजातः


विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।


बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।


विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको


विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना


उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम


कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा