कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा

suchana

2020-09-09


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

२०७७।६।२ गते शुक्रबार यस कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी निम्नबमोजिम कर्मचारी खटाइएको छ।

कृपया  Mask लगाएरमात्र कार्यालयमा आइदिनुहोला।

१. विशेष शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

उपन्यायाधिवक्ता श्री 

 

उपन्यायाधिवक्ता श्री मोहन खनाल

 

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री विमला गौतम

 

श्री कमल खत्री

९८४२३८३८५१

 

२. वाणिज्य शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

उपन्यायाधिवक्ता श्री  रत्नप्रसाद गिरी

 

उपन्यायाधिवक्ता श्री

 

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शुभाष भट्टराई

 

 नायब सुब्बा श्री दीपा बुढाथोकी

 

प्रदीप चौधरी

९८४३१५०५१७

 

३ वैदेशिक रोजगार शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वास सुनुवार

 

उपन्यायाधिवक्ता श्री

 
सहायक न्यायाधिवक्ता श्री युडेन लामा  

नायब सुब्बा श्री  सीता धमला

 

 

४. राजश्व न्यायाधीकरण शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

उपन्यायाधिवक्ता श्री 

 

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री

 

 नायब सुब्बा श्री सजय शर्मा

 

 

५. प्रशासकीय मुद्दा शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री

 

 

६. अन्य शाखाका कर्मचारीहरू

शाखा

तोकिएका कर्मचारी

सम्पर्क फोन

लेखा

            श्री कल्पना शाह  

जिन्सी

           श्री नरेन्द्रसिँह चैसिर

 

कम्प्युटर

           श्री दिलकुमार श्रेष्ठ

 

कम्प्युटर

                         श्री हर्षबहादुर बम

 

दर्ता चलानी

                         श्री  ऋतु मल्ल

 

प्रशासन

                           निर्मला खड्का

 

सूचना

मिलापत्रका लागि आवश्यक ढाँचा तथा कागजजातः


विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।


बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।


विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको


विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना


उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम


कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा