२०७७ भदाै ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म पुनरावेदन तथा दोहोर्‍याई पाऊँ निवेदनसम्बन्धी प्रशिक्षण हुनेसम्बन्धी सूचना

suchana

2020-08-26


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा मिति २०७७ भदाै ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि ३ घण्टा पुनरावेदन तथा दोहोर्‍याई पाऊँ निवेदनसम्बन्धी प्रशिक्षण Zoom Application मार्फत सञ्चालन हुने तथा सो तालिममा यस कार्यालयका सम्पूर्ण सरकारी वकीलहरूको मनोनयन भएकोले उक्त तालिममा भाग लिनुहुन अनुरोध छ।

पहिलो दिन (भदाै ११ गते) नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट हुने  शुभारम्भ सम्बोधनका लागि १०.३० देखि सत्र प्रारम्भ हुने  तथा अन्य दिनहरूमा समेत सत्र सुरु हुन पाँच मिनेट अगावै  Zoom मा जोडिनुहुन अनुरोध छ।सहभागितासम्बन्धी बिस्तृत विवरण मनोनयन हुनुभएका सम्पूर्ण सरकारी वकीलहरूको इमेल ठेगानामा पठाइसकिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ।

सूचना

मिलापत्रका लागि आवश्यक ढाँचा तथा कागजजातः


विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।


बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।


विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको


विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना


उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम


कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा