महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको सम्बन्धमा

suchana

2020-08-23

महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको सम्बन्धमा


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०७६।५।१३ गतेको निर्णयानुसार यस कार्यालयमा निम्नबमोजिम महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको छ।

क्र. सं. पद नाम थर
उपन्यायाधिवक्ता श्री उर्मिला दाहाल
सहायक न्यायाधिवक्ता श्री युडेन लामा
नायब सुब्बा श्री सीता धमला

 

सूचना

मिलापत्रका लागि आवश्यक ढाँचा तथा कागजजातः


विशेष सरकारी वकील कार्यालयको आ व २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन।


बैकिंङ कसुर मुद्दाको मिलापत्र निवेदनको फर्मेट।


विशेष सरकारी वकील कार्यालय संग सम्बन्धित चालु आ.व. २०७८।०७९ को श्रावणदेखी माघ मसान्तसम्मको अदालत तथा न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ताको विवरण


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


सवारी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना।


दशैँ विदामा कर्मचारी खटाइएको


विशेष अदालतमा साक्षी बकपत्र स्थगनसम्बन्धी सूचना


उपन्यायाधिवक्ता श्री पदमबहादुर कार्कीको विदाइ कार्यक्रम


कार्यालयमा कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा