महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको सम्बन्धमा

suchana

2020-08-23

महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको सम्बन्धमा


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०७६।५।१३ गतेको निर्णयानुसार यस कार्यालयमा निम्नबमोजिम महिला तथा बालबालिका सेल गठन गरिएको छ।

क्र. सं. पद नाम थर
उपन्यायाधिवक्ता श्री उर्मिला दाहाल
सहायक न्यायाधिवक्ता श्री युडेन लामा
नायब सुब्बा श्री सीता धमला

 

समाचार

२०७७/०९/०३ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा


विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको कार्यालय भवन शिलान्यास


२०७६।९।२ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा


भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न


विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा सबल बनाउन अपनाउनुपर्ने उपाय विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रम


समुदाय-प्रहरी साझेदारी र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम


सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूबीचको अन्तरक्रिया


वर्तमान अवस्था, सुधारका क्षेत्रहरू र भावी रणनीति" सम्बन्धी कार्यक्रम नगरकोटमा सम्पन्न


सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी सीप विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न


सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न