आलोपालो गरी कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धमा

suchana

2020-08-21


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

COVID-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन एवम् सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा बढीमा पचास प्रतिशत कर्मचारी आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई सुरक्षितरूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने (Work from Home) व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने नेपाल सरकारको मिति २०७७।४।२६ को निर्णयानुसार मिति  २०७७।४।२९ देखि यो कार्यालयमा आलोपालो गरी कर्मचारीहरू खटाइएकाले सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

समाचार

२०७७/०९/०३ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा


विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँको कार्यालय भवन शिलान्यास


२०७६।९।२ गते समन्वय समितिको बैठक बसेको सम्बन्धमा


भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न


विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा सबल बनाउन अपनाउनुपर्ने उपाय विषयक दुई दिवसीय कार्यक्रम


समुदाय-प्रहरी साझेदारी र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम


सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूबीचको अन्तरक्रिया


वर्तमान अवस्था, सुधारका क्षेत्रहरू र भावी रणनीति" सम्बन्धी कार्यक्रम नगरकोटमा सम्पन्न


सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी सीप विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न


सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न