• मिति २०८१ साल श्रावण १ गते यस कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री ऋद्धिनाथ निरौला ज्युलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगलमा हाजिर हुन जान रमाना दिई विदाई गरियो ।

परिचय

अवस्थितिः-

पाँचथर,  नेपालको प्रदेश नं. १ स्थित रहेको मेचि अञ्चलमा पर्ने पुर्वि पहाडी जिल्ला हो ।  यो जिल्ला समुद्री सतहबाट ३८३ मिटर देखि ४५७५ मिटर सम्म पर्छ । यसको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा २६.२८" देखि २६.५९" उत्तरी अक्षांश, ८०.०२" देखि ८०.३०" पूर्वी देशान्तर,सिमाना:- पूर्व-सिक्किम र दार्जिलिङ्ग (भारत), पश्चिम-तेह्रथुम र धनकुटा जिल्ला, उतर-ताप्लेजुङ जिल्ला,दक्षिण-इलाम र मोरङ जिल्ला, क्षेत्रफल:- १,२४१ वर्ग किलोमिटर, सदरमुकाम:- फिदिम रहेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर रहेको स्थानः-

यो जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर, हाल फिदिम नं. पा. १, पाँचथर फिदिम, चौतारे डाडाँ स्थितमा पर्छ ।

कर्मचारी विवरणः-

हाल यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरमा रहेको जनशक्ति मध्ये जिल्ला न्यायाधिवक्ता (उप-न्यायाधिवक्ता)-१, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता-१, नायव सु्व्वा-२, खरिदार-१, कार्यलय सहयोगी-१ गरी  ६ जना स्थायी र सहायक कम्प्युटर अपरेटर-१(करार), हलुका सवारी चालक-१(करार), कार्यालय सहयोगी-२(करार) गरी ४ जना करारमा गरी यस कार्यालयमा जम्मा १० जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

कार्यालयको कामः-

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग-१२ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाईन्छ, धारा १५७ मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष अभियोगपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गर्ने, मुद्दाको बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने एवं सरकार वा सरकारले तोकेका अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहेको छ  र सोही भागको धारा १५८ को उपधारा ७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित भएको अधिकार बमोजिम सरकारी वकीलको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३ मा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहने व्यवस्था सरकारी वकील नियमावली, २०५५ को नियम ४ को उपनियम ४ मा गरिएको छ । सो अनुरुप जिल्ला अदालतहरू रहेका स्थानमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूको स्थापना भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । महान्यायाधीवक्ताको प्रत्योजित अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरू चलाउने नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्वन्धित अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नेपाल सरकारको सरोकार पर्ने मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फवाट प्रतिरक्षा गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, उच्च  अदालत र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य गर्ने आदि कार्यहरू यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पाँचथरका नाममा यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूबाट प्रयोग हुदै आएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता (मो.नं. ९८५२६६०१७४)

श्री ऋद्धिनाथ निरौला

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सुचना अधिकारी) (9852650395)

श्री बसन्त काफ्ले