२०८० माघ १२ गते शुक्रबारको दिन जिल्ला सरकारी वकील कार्यलय, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दीपेन्द्र दनुवारको संयोजक्तोमा समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम धनकुटा नगरपालीका वडा नं.४ स्थित वडा कार्यालयको भवनमा सम्पन्न भयो ।

samachar

2080-10-17


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

२०८० माघ १२ गते शुक्रबारको दिन जिल्ला सरकारी वकील कार्यलय, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दीपेन्द्र दनुवारको संयोजक्तोमा समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम धनकुटा नगरपालीका वडा नं.४ स्थित वडा कार्यालयको भवनमा सम्पन्न भयो ।


२०८० माघ ०८ गते सोमबारको दिन जिल्ला सरकारी वकील कार्यलय, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री दीपेन्द्र दनुवारको संयोजक्तोमा समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम धनकुटा नगरपालीका वडा नं.८ स्थित श्री देउराली मा.वि सान्ताङ्गमा सम्पन्न भयो ।


समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम धनकुटा नगरपालीका वडा नं.७ स्थित श्री त्रिवेणी मा.वि. चुलीवन धनकुटामा , सम्पन्न । २०७८/०९/०९


समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम ध.न.पा. वडा नं.७ स्थित श्री त्रिवेणी मा.वि. चुलीवन धनकमा , सम्पन्न । २०७८/०१/०८


समुदायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम श्री गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर मा.वि. धनकुटा-५ , धनकुटामा सम्पन्न । २०७८/०१/०८