जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनकुटाको कर्मचारी विवरण

सि.नं कर्मचारिको नाम, थर                   पद            फोन नं. कैफियत
दीपेन्द्र दनुवार जिल्ला न्यायाधिवक्ता ९८५२८२१२२३  
केशव खतिवडा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता ९८४०९८६६३४  
उर्मिला कार्की नायब सुब्बा ९८६२०३१७८५  
मनाेज परियार नायव सुव्बा ९८४०९७७८४८  
बबिता बुढाथोकी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८६२१९१३६५  
श्याम कुमार पहरी ह.स.चा. ९८४२२२७८१९  
मन्दिरा दाहाल का.स. ९८४२१०९४०९  
सन्तोष कुमार पाठक का.स. ९८६२०६८७४०  
कृष्ण प्रसाद भट्टराई  का.स. ९८१३६०८९१७