समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम मिति २०७८।१२।०९।०४

samachar

2078-12-14

मिति २०७८।१२।०९ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय बागलुङ र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बागलुङको आयोजनामा बागलुङ नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कुडुले माध्यामिक विद्यालयमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम संञ्चालन गरियो । उक्त कार्यक्रम सो विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विधार्थीहरु समेतका उपस्थिति रहेको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments