उच्च सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय जाजरकोटको मिति २०७८/३/१४ गते गरिएको निरीक्षण अनुगमन प्रतिवेदन

suchana

2021-07-08

डाउनलोड गर्नुहोस...


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

सूचना

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको बढुवा समितिको सचिवालयको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सिफारिस सम्बन्धी मिति २०८०/१२/१३ को सूचना


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०८०/१/१४ गतेको तिसाैं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७९/७/२ गतेको उन्नतिसाैं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको कार्यालयको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजित मिति २०७९/५/१० गतेको अठ्ठाइसाैं कर्मचारी बैठकको माइन्युट ।


मिति २०७९/३/२९ गते सुर्खेतस्थित संघ अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग उसवका सुर्खेत र जिसवका सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कानूनी राय र लिखित जवाफ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/३/२४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटको हिरासत कक्षको उसवका सुर्खेतको सहन्यायाधिवक्ता ज्यूले गर्नु भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन


मिति २०७९/३/२४ गते कारगार कार्यालय जाजरकोटको उसवका सुर्खेतको सहन्यायाधिवक्ता ज्यूले गर्नु भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/३/१९ गते उच्च सरकारी वकील कार्याल सुर्खेत र जिल्ला सरकारी वकील सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा कानून व्यवसायीहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/३/४ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत र मातहत कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना समिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/०३/२० गते सम्पन्न उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत तहको समन्वय समितिको आठौं बैठकको निर्णयहरु।