सम्पर्क ठेगाना

उच्च सरकारी वकील कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोनः ०८३-५२०७९७ (कार्यालय प्रमुख), ०८३-५२०१२६

ईमेलः hgao.surkhet@ag.gov.np