मिति २०७७/०४/२६ स्टाफ मिटिङ सम्पन्न भयो

samachar

2077-4-27

आज मिति २०७७/०४/२६ गते यस कार्यालयको का.मु . सहन्यायाधिवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त ज्यूको अध्यक्षतामा तपसील बमोजिमका कर्मचारीहरुको  उपस्थितीमा स्टाफ बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो । 

तपसिल 

श्री केशवप्रसाद पन्त का.मु सहन्यायाधिवक्ता

श्री भगवतीदेवी गौतम सहायक न्यायाधिवक्ता

श्री प्रहलाद मिश्र ना.सु

श्री मिलन लुईटेल लेखापाल

श्री मेनका मिश्र स.क.अ

श्री दिनेश के.सी खरिदार

श्री राम प्रसाद दाहाल ह.स.चा

श्री तेजबहादुर बाँनिया का.स

श्री भुपाल थापा मगर कार्यालय सहयोगी


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना
समाचार

आज मिति २०७७/०६/२६ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय ओखलढुंगाको आयोजना Zoom Application मार्फत समन्वय समितिको सयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।


आज मिति २०७७/०६/२६ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय ओखलढुंगाको आयोजना Zoom Application मार्फत समन्वय समितिको सयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।


आज मिति २०७७/०६/२६ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय ओखलढुंगाको आयोजना Zoom Application मार्फत समन्वय समितिको सयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।


आज मिति २०७७/०६/२६ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय ओखलढुंगाको आयोजना Zoom Application मार्फत समन्वय समितिको सयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।


कारागार कार्यलय खोटाङको अनुगमन र निरिक्षण सम्पन्न भयो


मिति २०७७/०६/०८ गते कारागार कार्यलय खोटाङको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्


मिति २०७७/०६/०३ संविधान दिवसको दिन ओखलढुंगा स्थित स्रट्रा पार्क सरसफाई गरेर संविधान दिवस मनाईयो


मिति २०७७ साल भदौ २२ गते दिन प्रदेश नं १का उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको संयुक्त आयोजनामा zoom application मार्फत निजामति सेवा दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भयो


मिति २०७७ साल भदौ २२ गते दिन प्रदेश नं १का उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको संयुक्त आयोजनामा zoom application मार्फत निजामति सेवा दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भयो


zoom virtual Training को वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्ता श्रीमान पदम प्रसाद पाण्डेज्यूवाट उद्घाटन भयो