मिति २०७९।३। ३१ मा योजना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको ।

samachar

2079-3-21


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

download
समाचार

बैशाख महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन ।


मिति २०८०/०२/०३ गतेको दिन कर्मचारी वैठक सम्पन्न ।


चैत्र महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्वन्धी मासिक प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/१२/२९ गतेका दिन कर्मचारी बैठक सम्पन्न ।


फागुन महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन ।


माघ महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्वन्धी मासिक प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/११/०३ गतेका दिन समन्वय समितिको वैठक सम्पन्न गरियो ।


पुस महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्वन्धी मासिक प्रतिवेदन ।


मिति २०७९/०७/२७ गतेको दिन धनकुटा न.पा. वडा नं. ७ स्थित श्री त्रिवेणी मा.वि. धनकुटामा एक दिवसीय समुदायमा सरकारी वकील अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।


मसिर महिनामा सम्पादन गरिएका कार्यहरु सम्वन्धी मासिक प्रतिवेदन ।