• कार्यालय भवन सरेको बारे सूचना
  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय इलाम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव, गुनासो भएमा वा चाहिएमा यस कार्यालयको फोन नं 027520533, मा सम्पर्क वा dgao.ilam@ag.gov.np वा jisawakailam@gmail.com मा लेखी पठाउनु होला ।

परिचय

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत रहने यस जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ईलाम  इलाम जिल्लाको सदरमुकाम, इलाम बजारमा अवस्थित छ । यस कार्यालयमा हाल जिल्ला न्यायाधिवक्ता एक‚ सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता एक, नायब सुब्बा एक‚ कम्प्युटर अपरेटर एक, सवारी चालक एक तथा कार्यालय सहयोगी तीन गरी जम्मा ८ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । दरबन्दीहरुमध्ये एक खरिदार र एक नासु पदमा कर्मचारी पदपूर्ती नभई रिक्त रहेको छ । 


२०८० साल फाल्गुण महिनाको मुद्धाको मासिक प्रतिवेदन


२०८० साल माघ महिनाको मुद्धाको मासिक प्रतिवेदन


२०८० साल पौष महिनाको मुद्धाको मासिक प्रतिवेदन


आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन


2078 साल माघ महिनाको मासिक प्रतिवेदन


२०७८ साल पौष महिनाको मासिक प्रतिवेदन


आ.व. २०७७/०७८ साल पौष महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन


आ.व. २०७७/०७८ साल पौष महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदन


आ.व. २०७७/०७८ साल मंसिर महिनाको मुद्दाको मासिक प्रतिवेदनसमुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।
समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न ।


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nihil odit magnam minima, soluta doloribus reiciendis molestiae placeat unde eos molestias. Quisquam aperiam, pariatur. Tempora, placeat ratione porro voluptate odit minima.

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

श्री लेखनाथ ढकाल

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

विजय कुमार रम्तेल

ना.सु./सुचना अधिकारी(सम्पर्क नम्बर ९८५२६२०५३३)

उपेन्द्र रिमाल