Staff Meeting सम्बन्धमा ।

samachar

2078-12-10

आज मिति २०७८/१२/०९ गतेका दिन यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाका नि. सह-न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतमको अध्यक्षतामा स्टाफ मिटिङ बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो।

छलफलका विषयहरुः-

  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. १३७६ मिति २०७८/१२/०८ गतेको प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
  • प्रस्ताव नं.१ माथि छलफल गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त नयाँ ई- हाजिरीलाई जडान गरी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरियो । सो कार्य ३ दिन भित्र सम्पन्न गर्नको लागि खरिदार श्री धिरेन्द्र कुमार यादव र कम्प्युटर अपरेटर श्री मोहन महतारालाई तोक्ने निर्णय गरियो ।
  • CMS Entry गर्ने सम्बन्धमा ना.सु. मदनराज चौलागाई र कम्प्युटर अपरेटर मोहन महतारालाई तोक्ने निर्णय गरियो ।
  • मातहत कार्यालयहरुको Website Update गर्ने तथा अभियोग पत्र अपलोड गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु भनी पूनः मातहत कार्यालयहरुमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरियो ।  


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित