महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अर्न्तगत उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

samachar

2078-12-10


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

डाउनलोड गर्नुहोस्...... download