महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८/०७/१३ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको निरिक्षण हुँदा प्राप्त निर्देशनहरु

samachar

2078-12-10


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

Click Download here.... download