सरुवा सम्बन्धी जानकारी

samachar

2078-11-19

सरुवा सम्बन्धी जानकारी

यस कार्यालय मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय जुम्लामा कार्यरत श्रेणीविहिन पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगी श्री खडानन्द कुमाईलाई यस कार्यालयको मिति २०७८/११/१६ को निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटमा रिक्त रहेको श्रेणीविहिन पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगी पदमा सरुवा गरिएको छ ।  


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित