सूचना

suchana

2022-02-28


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

यस कार्यालयको मातहत रहेका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु जुम्ला, हुम्ला ,मुगु, डोल्पा र कालिकोटबाट सम्पादन भए गरिएका कुनै काम कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै उजूरी, गुनासो भएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको फोन नं. ०८७-५२००१०, कार्यालयको मो.नं. ९८५८३२०३५३ तथा कार्यालयको Website:-hgao.jumla@ag.gov.np मा मेल गरी उजूरी गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।  

समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित