उच्च सरकारी वकील कार्यालय वीरगंजमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

1. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सह-न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

श्री  कृष्णप्रसाद पुडासैनी

मकवानपुर भीमफेदी-5

2077/11/02

 

२. राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीका उप-न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

तोकिएको शाखा

 

श्री   

 

  

प्रशासन शाखा, रिट/पुनरावेदन शाखा र कम्प्यूटर/आई टि शाखाको शाखा प्रमुख

       

 

३. राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका सहायक न्यायाधिवक्ताको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

तोकिएको शाखा

श्री प्रहलाद मिश्र

राजेदवी न.पा. -04, रौतहट

2079/04/12

 

 

       

       

 

४. राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

तोकिएको शाखा

श्री शिला कुमारी चौधरी

चन्द्रपुर-8, रौतहट

2077/12/18

मुद्दा शाखा, रिट/पुनरावेदन शाखाको सहायक

श्री उमेश कुमार यादव

देवताल गाउँपालिका-3, बारा 

2079/08/13

प्रशासन शाखा, अभिलेख शाखाको सहायक

       

 

५. राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणी (कम्प्यूटर अपरेटर) का कर्मचारीहरुको नामावली 

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

तोकिएको शाखा

श्री अरुण चौधरी

कोल्बहवी -10 बारा

2073/12/20

कम्प्युटर/आई टि शाखाको सहायक

श्री ओम प्रकाश चौधरी

जिराभवानी गा.पा.३, पर्सा

 

कम्प्युटर/आई टि शाखाको सहायक

 

६. राजपत्र अनंङ्कित द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

 

   

 

७. श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको नामावली

सि.नं.

कर्मचारीको नामथर

वतन

हालको पदमा नियुक्त मिति

तोकिएको शाखा

श्री बेद प्रकाश पटेल बीरगंज म.न.पा. 2080/08/01  

श्री भुवनहरि कोईराला

लाम्पानटारसिन्धुली

2060/01/25

 

श्री धनमाया लामिछाने

सिमराबारा

2070/02/22

 

श्री पुण्यप्रसाद लुईटेल

सर्लाही हरिवन-२

2075/12/01

मुद्दा शाखाको सहयोगी

श्री कोमल खड्का

वीरगंज उ.म.न.पा.-15पर्सा

2076/06/09

प्रशासन शाखा, रिट/पुनरावेदन शाखाको सहयोगी