कर्मचारी विवरण

उच्च सरकारी वकील कार्यालय राजविराजमा हाल कार्यरत कर्मचारी विवरण ।

सि.नं.

कर्मचारीको नाम, थर

दर्जा

सम्पर्क नं.

 1.  

 कृष्णप्रसाद पुडासैनी

सह न्यायाधिवक्ता

9852820879

 1.  

 राज कुमार राउत

उप-न्यायाधिवक्ता

9852680174

 1.  
 सीताराम राउत     उप-न्यायाधिवक्ता        
 1.  
रोहित कुमार पोखरेल   सहायक न्यायाधिवक्ता        9842068119
 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1.  

 पुष्पराज कार्की

नायब सुब्बा

9862932472 

 1.  

 सुवोध चौधरी

खरिदार

9826718106

 1.  

 मुकेश कुमार साह

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

9811703575

 1.  

 नरेश कुमार यादव

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

9825737939

 1.  

 ओम प्रकाश चौधरी

हलुका सवारी चालक

9805912008

 1.  

 सिमन  आले मगर

कार्यालय सहयोगी

9844439378

 1.  

 कालिका रेग्मी पोखरेल

कार्यालय सहयोगी

9862850486

 1.  

 सरस्वती राई

कार्यालय सहयोगी

9842832075

 1.  

 दिनेश पोखरेल

कार्यालय सहयोगी

9862855806

 1.  

 शम्भु साह

कार्यालय सहयोगी

9862505130