परिपत्र उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं. ३५७ मिति २०७७-११-२६

suchana

2021-03-10

परिपत्र उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं. ३५७ मिति २०७७-११-२६


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

 

विषय:- परिपत्र ।

 

श्री  जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,

हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट ।  

 

 

      यस कार्यालय मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले ७ दिन भन्दा बढीको कुनै विदा वा काज माग गर्दा विदाको अविधमा कार्यालयको कामकाजमा कुनै असर नपर्ने ब्यवस्था आफैले मिलाएर सो कुरा समेत अनिवार्य रुपमा निवेदन माग पत्रमा खुलाई पठाउने गर्नहुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित