२०७७ पौष ०३ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाका निमित्त सह-न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतमको संयोजकत्वमा सम्पन्न तेश्रो समन्वय समितिको वैठकको निर्णय ।

samachar

2077-9-5


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

२०७७ पौष ०३ गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाका निमित्त सह-न्यायाधिवक्ता श्री शम्भु गौतमको संयोजकत्वमा सम्पन्न तेश्रो समन्वय समितिको वैठकको निर्णय । download