उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं.१९१ मिति २०७७/०८/२४ गते मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्वन्धमा

suchana

2020-12-10

उ.स.व.का. जुम्लाको च.नं.१९१ मिति २०७७/०८/२४ गते मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्वन्धमा


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

समाचार

२०७९-०३-२६ गते कारागार निरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा


उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक कार्ययोजनाको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


मिति २०७९/०३/२३ गते बसेको योजना कार्यान्वयन तथा तर्जुमा समिति र कार्यालय परिवारको बैठक बसी भएको निर्णय ।


मिति २०७९/०३/२३ गते भएको समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा ।


Staff Meeting सम्बन्धमा ।


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


२०७८ साल चैत्र महिनाको मुद्दा तर्फको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।


साईनपोष्टहरु टाँस गरिएको जानकारी


कानूनी राय, लिखित जवाफको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा विषयक सम्बन्धी


आज मिति २०७८/१२/१६ गते रारा बहुमुखी क्याम्पस मुगुमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सँग सम्बन्धित