उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा मिति २०७६/०८/३० गते सम्पन्न पहिलो समन्वय समितिको बैठकको निर्णय ।

samachar

2076-9-1


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा मिति २०७६/०८/३० गते सम्पन्न पहिलो समन्वय समितिको बैठकको निर्णय । download