उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको २०७६ मंसिर २७ गते सम्पन्न चौथो कर्मचारी वैठकको निर्णयहरु ।

samachar

2076-9-1

अन्तिम अपडेट पुष १ /२०७६


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

उच्च सरकारी वकील कार्यालय जुम्लाको २०७६ मंसिर २७ गते सम्पन्न चौथो कर्मचारी वैठकको निर्णयहरु । download