उच्च सरकारी वकील कार्यलय जुम्लाबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटको मिति २०७६ असोज १३ गते भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन ।

samachar

2076-8-18


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

उच्च सरकारी वकील कार्यलय जुम्लाबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कालिकोटको मिति २०७६ असोज १३ गते भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन । download