उच्च सरकारी वकील कार्यलय जुम्लाबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय डोल्पामा मिति २०७६ भाद्र १९ गते भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन ।

samachar

2076-7-20


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

उच्च सरकारी वकील कार्यलय जुम्लाबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय डोल्पामा मिति २०७६ भाद्र १९ गते भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन । download