उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाको चलानी नं ६१४ मिति २०७६।०३।१० को मुद्दाको काम कार्वाही ब्यवस्थित गर्ने परिपत्र ।

suchana

2019-07-02

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाको चलानी नं ६१४ मिति २०७६।०३।१० को मुद्दाको काम कार्वाही ब्यवस्थित गर्ने परिपत्र ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु