सम्पर्क ठेगाना

सम्पर्क ठेगाना

उच्च सरकारी वकील कार्यालय तुलसीपुर दाङ ।

इमेल - hgao.tulsipur@ag.gov.np

फाेन नम्बर - 082-523078 र 082-520200