पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुको नामावली

क्र.स.

पद

श्रेणी

नाम

कार्यरत अबधि

देखि

सम्म

स.स.अ.

 

श्री प्रेमराज अर्याल

२०३४/०१/०१

२०३५/०९/१३

स.स.अ.

 

श्री दुर्गा बहादुर जि.सी.

२०३४/०९/१४

२०३७/५/०८

का.मु. स.स.अ.

 

श्री केदार प्रसाद मरासिनी

२०३७/०५/०९

२०३८/०४/२५

का.मु. स.स.अ.

 

श्री बलराम पाण्डे

२०३८/०४/२६

२०३९/०१/२५

का.मु. स.स.अ.

 

श्री गणेश प्रसाद पाण्डे

२०३९/०१/२६

२०४०/०३/११

स.स.अ.

 

श्री राम प्रसाद घिमिरे

२०५०/०३/१२

२०४०/०५/११७

का.मु. स.स.अ.

 

हिरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

२०४०/०६/१३

२०४२/०६/१७

जि.न्या.व.

 

श्री केदार प्रसाद पौडेल

२०४२/०६/१८

२०४३/०८/२५

जि.न्या.व.

 

श्री पद्मलाल चौधरी

२०४३/०८/२६

२०४६/०२/०५

१०

जि.न्या.व.

 

श्री बलराम शर्मा

२०४६/०३/०१

२०४७/०४/०२

११

जि.न्या.व.

 

श्री कृष्ण बहादुर थापा

२०४७/०५/०७

२०४९/०९/२१

१२

जि.स.अ.

 

श्री महेश कुमार खरेल

२०४९/१०/०१

२०५०/०२/१६

१३

जि.स.अ.

 

श्री खगराज पौडेल

२०५०/०४/२७

२०५२/०५/०८

१४

जि.स.अ.

 

श्री चन्द्र बहादुर सारु

२०५२/०६/१०

२०५२/१०/०४

१५

जि.स.अ.

 

श्री दिपेन्द्र अधिकारी

२०५२/१०/१०

२०५३/१२/१२

१६

जि.स.अ.

 

श्री तेज नारायण पौडेल

२०५३/१२/१८

२०५४/०५/२८

१७

का.मु. जि.स.अ.

 

श्री सत्य नारायण यादव

२०५४/०६/१५

२०५५/०६/१८

१८

जि.स.अ.

 

श्री खड्क बहादुर के.सी.

२०५५/०६/२०

२०५६/०४/२०

१९

जि.न्या.व.

 

श्री रमेश शर्मा पौडेल

२०५६/०४/२३

२०५८/११/२७

२०

का.मु.जि.न्या.व.

 

श्री कलाधर शर्मा भण्डारी

२०५९/०२/२१

२०६०/०२/१३

२१

जि.न्या.व.

 

श्री हरिशंकर ज्ञवाली

२०६०/०२/१४

२०६१/०७/०९

२२

जि.न्या.व.

 

श्री सेमन्तमणि पछाई

२०६१/०७/१०

२०६४/०५/०१

२३

जि.न्या.व.

 

श्री रुद्र प्रसाद पन्थी

२०६४/०४/११

२०६६/११/१२

२४

जि.न्या.व.

 

श्री गोविन्द उपाध्याय

२०६६/११/१२

२०६८/१२/०५

२५

जि.न्या.व.

 

श्री आनन्द प्रसाद शर्मा

२०६९/०१/०३

२०७०/०४/०८

२६

जि.न्या.व.

 

श्री कमलराज पन्थी

२०७०/०४/०१

२०७१/०२/१८

२७

स.जि.न्या.व.

 

श्री भिम प्रसाद भुर्तेल

२०७१/०३/०६

 

२८

जि.न्या.व.

 

श्री विदुर कुमार कार्की

२०७१/०९/२५

२०७२/०१/१७

२९

स.जि.न्या.व.

 

श्री रोमाकान्त ज्ञवाली

२०७२/११/१९

२०७५/०२/२७

३० स. जि. न्या. व.    श्री हरिप्रसाद घिमिरे २०७५।०२।२८ २०७७।०८।०२
३१ स. जि. न्या. व.   श्री निराजन शर्मा २०७७।०८।०३ २०७८।०७।२५