कर्मचारी पुरस्कृत गरिएको

samachar

2077-5-22

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता श्री रामकुमार थापाज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७७ भाद्र २२ गते प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी वकील कार्यालयहरुको सामूहिक अनलाइन बैठकबाट यस प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण  सरकारी वकील कार्यालयका १/१ जना राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई आर्थिक अनुशासन, कार्यसम्पादनका क्रममा कामप्रतिको निष्ठा, संस्थागत जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने समक्षमता र सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार लगायतका मापदण्डका आधारमा पुरस्कृत गरिएको छ । 

उक्त कार्यक्रममा यस कार्यालयका का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

यस क्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, इलाम र मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका देहायका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

सि.नं. कर्मचारीको नाम पद, श्रेणी कार्यालय
होमनाथ कट्टेल नायब सु्ब्बा, रा.प. अनं. प्रथम उच्च सरकारी वकील कार्यालय, इलाम
घनेन्द्र राय क्षेत्री  नायब सुब्बा, रा.प. अनं. प्रथम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, झापा
सुशिला ओझा घिमिरे टाइपिष्ट नायब सुब्बा, रा.प. अनं. प्रथम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, इलाम
चन्द्रप्रसाद खनाल कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर
सीता खड्का कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहीन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ताप्लेजुङ

साथै आगामी वर्षमा समेत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न यस प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने उच्च सरकारी वकील कार्यालय, इलामका का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले बताउनुभयो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

सरुवा प्रतिवेदन ।


यस कार्यालय र अन्तर्गत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका २०७८ साल माघ महिनाको मुद्दा विवरण


नागरिक वडापत्र राखिएको ।


जिल्ला ताप्लेजुङ, पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको सभाहलमा मिति २०७८।१०।२० गते उच्च सरकारी वकील कार्यालय, इलाम र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ताप्लेजुङको संयुक्त आयोजनामा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।


मिति २०७८ साल पौष ३० गते यस कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, झापाको संयुक्त आयोजनामा कनकाइ न.पा. मा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सुसम्पन्न भयो ।


उच्च क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न


समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम अन्तर्गत सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न


मिति २०७८।८।०१ गते बुधबारका दिन यस कार्यालयको नियमित बैठकको निर्णयहरु प्रकाशन गरिएको छ ।


कर्मचारी पुरस्कृत गरिएको


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू र श्रीमान् नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट अनलाई मार्फत भएको निर्देशन अनुसार उच्च सरकारी वकील कार्यालय, इलामका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मिति २०७७।०४।१६ गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुको बैठक सुसम्पन्न भयो ।