जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भोजपुरको कर्मचारी विवरण

क्र.सं

      नाम

    पद

    1

   कल्याण पराजुली

    निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता

    2

   महेश खतिवडा

     नायव सुब्बा

    3

   सुजता ढकाल      नायव सुब्बा

    4

    करुणा राई

    सहायक कम्प्युटर अपरेटर

    5

    अजय तामाङ

    हलुका सवारी चालक

    6

     राजेन्द्र बुढाथोकी

    कार्यालय सहयोगी

    7

     राजन ढकाल

    कार्यालय सहयोगी

    8

     कल्पना तामाङ

    कार्यालय सहयोगी