कार्यालय कोड नं कार्यालयको नाम
3. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, ईलाम
4. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, धनकुटा
5. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विराटनगर
6. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, ओखलढुङ्गा
7. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, राजविराज
8. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जनकपुर
9. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, वीरगंज
10. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, हेटौडा
11. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन
12. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पोखरा
13. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बाग्लुङ्ग
14. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवल
15. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, तुलसीपुर
16. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, नेपालगंज
17. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत
18. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जुम्ला
19. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, दिपायल
20. उच्च सरकारी वकील कार्यालय, महेन्द्रनगर