पूर्व सहन्यायाधिवक्ताहरुको नामावली

पुनरावेदन तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पोखरामा हालसम्म कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता ज्यूहरुको नामावली
क्र.स. पद नाम  देखि  सम्म
सहन्यायाधिवक्ता शारदा प्रसाद पण्डित 2047/4/18 2048/6/15
सहन्यायाधिवक्ता मोहनमणी दाहाल 2048/8/8 2049/2/11
सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक 2049/11/26 2050/4/30
का.मु.सहन्यायाधिवक्ता ईश्वर खतिवडा 2050/5/1 2050/12/22
का.मु.सहन्यायाधिवक्ता हिमालयराज पाठक 2051/1/2 2052/5/6
का.मु.सहन्यायाधिवक्ता शम्भुराम कार्की 2052/5/16 2053/12/1
सहन्यायाधिवक्ता सरोज प्रसाद गौतम 2053/12/4 2055/4/8
सहन्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला 2055/4/6 2056/7/19
सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की 2056/8/13 2058/11/14
१० का.मु.सहन्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोख्रेल 2059/2/22 2061/6/1
११ सहन्यायाधिवक्ता महमद जुनेद आजद 2061/5/28 2062/11/21
१२ सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी 2063/1/18 2063/7/3
१३ नि.सहन्यायाधिवक्ता बलराम त्रिपाठी 2064/1/1 2065/7/22
१४ सहन्यायाधिवक्ता महेश कुमार थापा 2065/8/29 2066/4/30
१५ सहन्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोख्रेल 2066/8/15 2068/12/17
१६ सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल 2069/2/4 2070/2/8
१७ सहन्यायाधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल 2070/5/3 2071/11/20
१८ सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल 2072/1/1 2073/5/10
१९ सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र जंग शाही 2073/8/6 2073/11/8
२० नि.सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद बन्जाडे 2073/12/5 2074/8/15
२१ सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर थापा 2074/8/16 2075/6/24
२२ नि.सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल 2075/7/3 2075/10/30
२३ सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्र बहादुर चन्द 2075/10/1 2076/7/19
२४ सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझा 2076/7/20 2077/6/28
२५ सहन्यायाधिवक्ता डा.गोपीचन्द्र भट्टराई 2077/6/21 2077/12/25
२६ सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल 2077/12/26  2080/०२/१०
२७   सहन्यायाधिवक्ता  नारायण बहादुर थापा  2080/०२/१७