कर्मचारी विवरण

उच्च सरकारी वकील कार्यालयका पोखराका कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बर :

क्र.स.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

१.

ईश्वरीप्रसाद ढकाल

सह-न्यायाधिवक्ता

९८४९५३८७१२

२.

गोबिन्द गिरी

उप-न्यायाधिवक्ता

९८56022447 

३.

खेमराज पाठक

उप-न्यायाधिवक्ता

९८57844260

४.

केदारनाथ उपाध्याय

उपन्यायाधिवक्ता

9857629606

५.

अमृत सुवेदी

सहायक न्यायाधिवक्ता

9856021760

६.

भुवन प्रसाद दाहाल

नायब सुब्बा

९८५६०२४५१८

७.

सबिना सुनाम रसायाली

नायब सुब्बा

९८४६४६६६९७

८.

दुर्गादेवी शर्मा सुवेदी

नायब सुब्बा

9846463820

९.

कोपीला अधिकारी

नायब सुब्बा

९८६८७७७७११

१०.

राधिका ढकाल

नायब सुब्बा

9846286421

११.

ताराखर पौडेल

खरीदार

९८५६००००२४

१२.

चुडामणी बानियाँ

स.लेखापाल

९८४६५१४९९७

१३.

निरा कुमारी भुजेल

कम्युटर अपरेटर

९८४६७६४४४०

१४.

कन्या कुमारी गुरुङ

कम्युटर अपरेटर

९८४६७८४२२५

१५.

राम पोख्रेल

सवारी चालक

९८४६१०२२२३

१६.

पूर्ण बहादुर खत्री

का.स.(पाँचौ)

९८४६१४९७८८

१७.

नारायण प्रसाद पौडेल

का.स.

९८४६१२८९३०

१८.

तिल कुमारी पौडेल

का.स.

९८६९८६५३९९

१९.

चन्द्रिका कोइराला

का.स.

९८१४१६९७५३

२०.

सरस्वती उपाध्याय

का.स.

९८४६३४२००५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,कास्की फोन नं. ०६१-४६५१९६

Email :dgao.kaski@ag.gov.np, kaskiattorneyoffice@gmail.com

क्र.स

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

रुद्र प्रसाद सुवेदी

९८४१३५४२८४

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

मदन शर्मा

९८४६४४६०३५

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

महेश अर्याल

9846553630

सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता

बसन्त अर्याल

9843150301

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तनहुँ फोन नं.०६५-५६०१०३

Email : sarkariokiltanahun@gmail.com

 

क्र.स

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

रामचन्द्र शर्मा

९८४५०५६३०७

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

विपिनराज तिवारी

9849617589

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, लमजुङ फोन नं. ०६६-५२०२१०

Email : daolamjung11@gmail.com

क्र.स

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

जीवनिधि पौडेल

९८४१७२४५२६

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

राजकुमार श्रेष्ठ

9843009167

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,गोरखा फोन नं. ०६४-४२०१३८

Email : dgao.gorkha@ag.gov.np, jsawokagorkha@gmail.com

 

क्र.स.

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

खिमानन्द गौतम

९८४८३२९५७०

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,मनाङ फोन नं. ०६६-४४०१०१

Email : districtattorneymanang@gmail.com

 

क्र.स.

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

केदारकुमार अधिकारी

९८56049301

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

नवराज रेग्मी

9846042065

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,स्याङ्जा फोन नं. ०६३-४२०१०१

Email : dattosyangja@gmail.com,dgao.syangja@ag.gov.np

क्र.स.

पद

नाम

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

रामप्रसाद अधिकारी

९८४६०३७४७०

 

  • जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय,नवलपरासी, बर्दघाटपूर्व  फोन नं. ०७८-५४०६६१

Email : kawasotidattorney@gmail.com, nawalparasieast@ag.gov.np

 

क्र.स.

पद

कार्यालय प्रमुख

मोबाइल नम्बर

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कमलराज पन्थी

9851015192

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

डालबहादुर नेपाली

९८४९११८२२३

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

बुद्धबहादुर थापा

9857056742