मिति २०७९।०३।०१ गते यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजको समन्वयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बर्दिया र ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरको संयुक्त सहकार्यमा बढैया गाउँपालिका वडा नं. ६ बर्दिया स्थित शारदा उच्च मा.वि. मैनापोखरमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। साथै उक्त कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु

samachar

2079-3-3


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

कार्यक्रम स्थान वर्दिया मैनापोखर वाड नं. ६ download
सूचना
समाचार

मिति २०७९।०३।०२ गते यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजको समन्वयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँके र ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुराको संयुक्त सहकार्यमा खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित ३ नं. वडा कार्यालयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। साथै उक्त कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु


मिति २०७९।०३।०१ गते यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजको समन्वयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बर्दिया र ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरको संयुक्त सहकार्यमा बढैया गाउँपालिका वडा नं. ६ बर्दिया स्थित शारदा उच्च मा.वि. मैनापोखरमा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। साथै उक्त कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु


मिति २०७९।०२।२५ गतेका दिन उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराज पन्त ज्युको संयोजकत्वमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय तहको समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न गरियो।


मिति २०७९।०१।२३ गतेका दिन उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराज पन्त ज्युको संयोजकत्वमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय तहको समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न गरियो।


मिति 2078।09।09 गते समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।


मिति 2078।08।21 गते समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।


मिति 2078।08।07 गते समन्वय समितिको मिटिङ्ग गरियो ।