२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)

samachar

2079-2-27

आज मिति २०७९।०२।२७ गते शुक्रबार श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख एवं सह-न्यायाधिवक्ता श्रीमान् मोहन सागर बश्यालज्यूको अध्यक्षतामा देहायका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नियमित बैठक सम्पन्न गरी देहायका प्रस्तावमा छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:-

सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहनसागर बश्याल

उप-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णचन्द पाण्डे

उप-न्यायाधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद आचार्य

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री तिकलराम लम्साल

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्‍मी न्यौपाने

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल

टाइपिष्ट नायब सुब्बा श्री चन्द्रावती खाती

नायव सुब्बा श्री काशिराम लोध

कम्प्यूटर अपरेटर श्री बुद्धिराम पराजुली

कम्प्युटर अपरेटर श्री शान्ति गैरे

नायब सुब्बा श्री सुशिला ज्ञवाली

नायब सुब्बा श्री बासुदेव पन्थी

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

खरिदार श्री यनराज अर्याल

हलुका सवारी चालक श्री जगत बहादुर सापकोटा

कार्यालय सहयोगी श्री हरिलाल पौडेल

कार्यालय सहयोगी श्री पुष्पा सारु

कार्यालय सहयोगी श्री भुपेन्द्र लम्साल

कार्यालय सहयोगी श्री सरिता खड्का

कार्यालय सहयोगी श्री निशान्त पौडेल

छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव (ऐजेण्डा) हरु :

प्रस्ताव नं. १ : कार्यालय व्यवस्थापन तथा संचालन र विविध सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं. २ : आ.वं. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना सम्वन्धमा ।

निर्णयहरु:

प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा

  • वार्षिक कार्ययोजना अनुसार गरेका कामहरुको समिक्षा गरियो र सम्पन्न हुन नसकेका बाँकी कामहरुको तदारुकताका साथ असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने गरि निर्णय गरियो ।
  • कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीबाट कार्यसम्पादन मापन प्रयोजनार्थ देहाय बमोजिमको  (५) पाँच सदस्य समिति गठन गरी उक्त समितिद्धारा तयार पारिएको सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराम सेवाग्राहीबाट भर्न लगाई  असार देखि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

        सदस्यहरु :

          उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद आचार्य

          सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्यौपाने

          कम्प्यूटर अपरेटर श्री बुद्धिराम पराजुली

          नायव सुब्बा श्री सुशिला ज्ञवाली

          नायव सुब्बा श्री बासुदेव पन्थी 

  • यस कार्यालयमा रहेका गुनासो पेटिका समय समयमा खोली उजुरी वा गुनासाको व्यवस्थापन गर्ने गरिएकोमा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ३१ बमोजिम उजुरी एवं गुनासो सुनुवाईको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अब उप्रान्त कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्‍यौपानेज्यूको संयोजनमा प्राप्त गुनासाको बारेमा कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराई कानून बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको निकासा लिने निर्णय गरियो।

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजनाका सम्वन्धमा महान्यायाधिवक्ताको च.नं. १७५० मिति २०७९।०२।१३ को पत्रानुसार तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना (आ.व. ०७८।०७९-२०८२।०८३) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना योजना शाखाको संयोजकत्व एवं उप-न्यायाधिवक्ता श्री बिष्णु प्रसाद आचार्यको सहजिकरणमा तयार पारी असार १० भित्र सह-न्यायाधिवक्ताज्यू समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ सम्मेलन विशेषाङ्क


सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ बाट पारित घोषणापत्र । (2079-09-08 देखि 2079-09-10 काठमाडौं)


सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्वन्धमा .......


मिति २०७९।०४।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्रीमान् कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयहरुलाई दिनुभएको निर्देशन.....


मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


समाचार

सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।१०।१३)


२०७९ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०९।२९ गते शुक्रबार)


मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)