रणनीतिक योजना

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना (२०७५/०७६) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्य योजना २०७४/७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७३/७४ - ०७८/७९) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनितिक योजना (०६८/६९ - ०७२/७३) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......