महान्यायाधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्यक्रम ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेल पद बहाली भएपछि एक वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमको रुपरेखा ।

सङ्गठीत अपराध सम्बन्धी कानूनका विषयमा विशिष्टीकरणसम्बन्धी पन्ध्र दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

सङ्गठीत अपराध सम्बन्धी कानूनका विषयमा विशिष्टीकरणसम्बन्धी पन्ध्र दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम ।

संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम ।

नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ सम्बोधनहरू र घोषणापत्र ।

नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ सम्बोधनहरू र घोषणापत्र ।