महान्यायाधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्यक्रम ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेल पद बहाली भएपछि एक वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमको रुपरेखा ।

Views: 409