दश दिवसीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रद्धारा आयोजित राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि अभियोजन सम्बन्धी दश दिवसीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमको सुमुद्घाटन माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निपप्रसाद खरेलज्यूले गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा १८ जना सरकारी वकील समूहका नवप्रवेशी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ ।